Afterparty Mistrovství Evropy

Letošní "Jachtařský zásek" bude zároveň i afterparty letošního Mistrovství Evropy ve třídě Fireball. Přijďte zavzpomínat při promítání Lukášových záběrů a oslavit konec sezóny při skvělé muzice. Akce se koná v pátek 26. 11. v klubu Gox (dříve Bunkr), Nádražní ul., Praha Smíchov.

Video coverage ...

Although the 2010 Fireball Europeans finished almost one week ago, the job is not done yet. The main portion lies ahead of the cameraman and editor, Lukáš Brádler, who is currently busy producing the official film. Should you be interested in having all the filmed materials in the original HD resolution (30GB data), feel free to contact us at info@fireball-europeans.com. The materials will be yours for a fee of 20 Euros, and you can use them as you like except comercial benefits.

Video ze závodů ...

Ačkoli Mistrovství Evropy skončilo již téměř před týdnem, práce stále pokračují. Největší porce teď leží před kameramanem a střihačem, Lukášem Brádlerem, který jak mu čas dovolí dává dohromady sestřih ze všech natočených materiálů. Pokud byste měli zájem o všechny natočené materiály v původním HD rozlišení (30GB dat), kontaktujte nás na emailu info@fireball-europeans.com. Za poplatek 500,- Kč budou Vaše a můžete s nimi naložit, jak budete chtít, krom komerčního využití.

The last day

No wind and relatively warm weather - that was the last day of the 2010 Fireball Europeans. With respect to the weather forecast, which did not promise much wind, the Principal Race Officer set the last possible time of launching to 13:30. The forecast filled up and so the regatta was finished at 13:30. Everyone had a chance to let dry their sails and belongings after the few rainy days. The pricegiving started at 16:00. The cups and prices went to the winners of all races, both all women crews, classic boat, the best mixed crew and top three overall.

Poslední den ME!

Bezvětří a vcelku příjemné počasí - tak vypadal poslední den ME. Vzhledem k předpovědi počasí, která vítr neslibovala, rozhodl hlavní rozhodčí o poslední možné době vyplutí na vodu ve 13:30 hod. A předpověď se naplnila a tak byl závod ve 13:30 ukončen. Závodníci si za podzimního sluníčka dosušili plachty a vše co ještě dosušit po předchozích deštivých dnech potřebovalo a v 16:00 hod. vypuklo slavnostní ukončení a předávání cen. Ceny obdrželi vítězové všech osmi odjetých rozjížděk, dále obě ženské posádky, classic boat, nejlepší MIX a pak tři první posádky v absolutním pořadí.

Fourth racing day

The competitors looked little tired this morning after the Midweek Party. Little lighter breeze filled in, and so the Race Committee could start the seventh race almost on schedule. The results can be downloaded here.

Čtvrtý závodní den

Po vydařilé Midweek Party se závodníkům z postele moc nechtělo. Nicméně, vítr se dostavil, a tak závodní komise mohla startovat sedmou rozjížďku téměř podle plánu. Její výsledky naleznete zde.

Mid week party and next morning

Although there were three races yesterday, sailors had enough energy to enjoy the mid week party. After the barbecue and three kegs of free beer, music band FIREBALLS started to play. Six guys in red sack coat made sailors dancing in the rhytm of rock'n'roll. And because the weather forecast said, that there would be only light wind today, party continued until early morning. The weather forecast didn't lie, so sailors who enjoy rather the light wind can show their skills today.

Mid week party a následující ráno

I přes tři odjeté rozjížďky závodníkům zbylo ještě mnoho sil a včerejší mid week party byla více než vydařená. Po barbecue a 3 sudech piva zdarma začala hrát brněnská kapela FIREBALLS. Šestice v červených sakách roztančila závodníky v rytmu rock'n'rollu. A protože předpověď naznačovala na dnešek slabý vítr, po skončení koncertu party pokračovala dál. Při pohledu z okna vidím, že předpověď zatím vychází a tak dneska dostanou příležitost hlavně ti, kteří umí jezdit spíše ve slabém větru. 

The third racing day

12-16 knots north-westerly breeze allowed the race committee to hold three races today, and so the racing is back on schedule. It has been Jeffcoate - Thompson on charge, as they have managed to win two races and finish second in the third one. Gillard-Brearey are still in the lead, closely followed by Jeffcoate - Thompson and  Verner-Winklerem in third. Provisional results after six races download here.

Pages

Subscribe to Mistrovství Evropy ve třídě Fireball 2010 RSS